Kontakt

Puškinova 21/1, Novi Sad

021/38-33-336

069/51-88-575

069/51-88-575

office-trade.sale

Radno vreme

Ponedeljak-petak:

Subota:

Nedelja:

8-20h

9-18h

/

Podaci o preduzeću

PIB

Matični broj

EPPDV broj

Broj računa

Registracioni broj


106802377

62280263

604426057

Erste Banka 340-11405761-76

994509213